Antalet anställda i staten ökar

Antalet årsarbetskrafter inom statliga myndigheter har ökat med ungefär 7 000 i år jämfört med i fjol, enligt Statskontorets årliga översikt.
Sat, 24 Jun 2023 19:43:02 +0200