Avslag för ryska fastighetsköp i Finland

Ansökningar för tre fastighetsförvärv där de tilltänkta köparna var ryska medborgare eller företag med ryska förmånstagare har avslagits av Försvarsministeriet i Finland.
Thu, 19 Oct 2023 13:52:50 +0200