Bärande väggar togs bort – timmermän räddar herrgården

Bärande väggar måste återställas, massiva vattenläckor fixas, tak ska höjas och 1600-tals målningar restaureras. Ett skrå från förr får en nyckelroll när Söderfors herrgård ska räddas i förvandlingen som beräknas kosta 25 miljoner kronor.
Sun, 04 Feb 2024 20:00:00 +0100