Den fördomsfulle pappans inre resa

Jacke Sjödin om att låna ut 50 dollar. Samt om godtrogenhet på grund av harighet – som visar sig vara god tro och ärlighet.
Sun, 05 Nov 2023 09:15:00 +0100