Dom öppnar för tillverkning av mineralgödsel

Nu blir det möjligt att tillverka mineralgödsel i Sverige. En färsk dom öppnar för en anläggning som återvinner beståndsdelen fosfor ur aska, men det förbrända avloppsslammet måste fortsatt importeras.
Wed, 25 Oct 2023 11:40:32 +0200