ECB-ledamot flaggar för räntehöjning

Europeiska centralbanken ECB bör höja styrräntan nu i september i stället för att avvakta till längre fram.
Wed, 06 Sep 2023 14:58:27 +0200