Ekonomer: Väntat beslut av Fed

Att USA:s centralbank Federal Reserve den här gången skulle lämna styrräntan oförändrad var ett väntat beslut, enligt SEB:s USA-ekonom Elisabet Kopelman.
–En höjning hade varit väldigt överraskande givet de signaler som kommit från Fed.
Wed, 14 Jun 2023 20:45:39 +0200