Förbjuden olja läckte – ”riktigt dåligt”

Tjockoljan som rinner ut från det grundstötta fartyget Marco Polo är förbjuden inom internationell sjöfart, men används på dispens.
–Det är riktigt dåligt. Det är den sämsta restprodukten där alla föroreningar från oljan anrikas, säger Ida-Maja Hassellöv vid Chalmers.
Tue, 31 Oct 2023 09:00:11 +0100