Fortsatt press på svenska hushåll

Svenska hushåll med bolån fortsätter ha det tufft, men det värsta scenariot uteblev. Så bedömer Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, effekterna av att USA:s centralbank Fed höjt styrräntan med 25 punkter.
Wed, 26 Jul 2023 21:34:42 +0200