Hemvärnet bistår i oljesanering

Hemvärnet har anslutit till oljesaneringen längs Blekingekusten. En bärgningsplan har upprättats och väntar på godkännande.
–När den är godkänd kan man gå vidare med bärgningen, säger Valdemar Lindekrantz på Kustbevakningen.
Sat, 28 Oct 2023 13:51:19 +0200