Hus på 102 kvadratmeter från 1975 sålt i Uppsala – priset: 6 550 000 kronor

Försäljningen av fastigheten på Herrhagens Byväg 80 i Uppsala är nu klar.
Fri, 28 Jul 2023 09:37:40 +0200