Internationell sjöfart kan få svensk standard

De senaste tio åren har en teknik för att effektivisera sjöfartens transporter utvecklats av Sjöfartsverket. Nu har FN:s sjöfartsorgan, IMO, antagit det svenskutvecklade förslaget – som kan bli internationell standard redan 2029.
Sat, 24 Jun 2023 18:39:02 +0200