Ny ägare till hus i Fjärdhundra

Majlis Viola Jordesköld, 79 år, har tagit över fastigheten på adressen Simtuna Vad 22 i Fjärdhundra från Bernt Heimer Jordesköld.
Wed, 07 Feb 2024 12:03:42 +0100