Nytt företag startar i Uppsala : Hanna Wester AB

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: ”Verksamheten skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”
Wed, 11 Oct 2023 15:22:43 +0200