Nytt företag startar i Uppsala : Kamyar Yabandeh Holdco AB

Kamyar Yabandeh Holdco AB, som har sitt säte i Uppsala, ska enligt verksamhetsbeskrivningen ”äga och förvalta andelar i bolag”.
Thu, 06 Jul 2023 13:57:40 +0200