Nytt företag startar i Uppsala : Wice Engineering Westbay AB

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: ”Marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter inom engineering och Life sciences.”
Thu, 08 Feb 2024 19:06:41 +0100