Oväntat kraftig nedgång för massaexport

Exporten går sämre för skogsindustrin när världskonjunkturen blir sämre. Ändå, den svenska exporten går bättre än för konkurrentländerna, enligt branschorganisationen Skogsindustrierna.
Thu, 09 Nov 2023 09:33:38 +0100