Radhus på 123 kvadratmeter från 1974 sålt i Uppsala – priset: 6 600 000 kronor

Försäljningen av radhuset på Säves Väg 57 i Uppsala är nu klar.
Wed, 23 Aug 2023 18:46:39 +0200