Röda tal för första gången för Smidesprodukter G. Winkvist Aktiebolag

Årsredovisningen för Smidesprodukter G. Winkvist är klar. Verksamheten står bokförd på 29,5 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 16,2 procent från föregående period. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 200 000 kronor mot ungefär 450 000 kronor.
Mon, 29 Jan 2024 05:00:00 +0100