Så gick det för Msg Ventilation AB 2022

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Msg Ventilation AB som nu är klar. Omsättningen i företaget är ungefär 88 miljoner kronor, en ökning med 35,8 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 2,4 miljoner kronor mot omkring 2,2 miljoner kronor.
Wed, 26 Jul 2023 17:01:00 +0200