Sänkta utsikter för Handelsbanken

Ratinginstitutet Moody’s sänker utsikterna för Handelsbankens kreditbetyg.
Sun, 09 Jul 2023 21:12:51 +0200