Selma Jansson Eftr. Textilaktiebolag: Långt ifrån succéåret 2020, men solid marginal

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är cirka 14 miljoner kronor, en ökning med 11,3 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 700 000 kronor mot cirka 950 000 kronor.
Tue, 04 Jul 2023 17:02:00 +0200