Stöd för företag nära rekordnivå

Rysslands krig i Ukraina, coronapandemi och grön omställning. De av EU godkända stöden till företagen närmar sig rekordhöga nivåer.
Sun, 06 Aug 2023 20:12:52 +0200