Svenska Husentreprenader i Sverige AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Svenska Husentreprenader i Sverige AB redovisar talen för 2022. Företaget omsatte omkring 22,5 miljoner kronor, 22,7 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 2,2 miljoner kronor mot ungefär 1 miljon kronor.
Thu, 22 Jun 2023 17:01:40 +0200